User Image
@
วันที่สร้าง : 2018-03-15 17:17:41

ไมโครซอฟท์ประกาศความสำเร็จในการพัฒนาระบบ AI แปลภาษา โดยสามารถแปลข่าวจากภาษาจีนเป็นภาษาอังกฤษได้ในระดับทัดเทียมกับมนุษย์

ระบบ machine translation ของไมโครซอฟท์ใช้เทคนิคหลายอย่างช่วยกันยกระดับคุณภาพการแปล โดยสามารถแปลชุดทดสอบ newstest2017 ที่นำข้อความจากหน้าสื่อจริงๆ จำนวน 2,000 ประโยคมาใช้งาน แล้วตรวจสอบคุณภาพเทียบกับการแปลของนักแปลมืออาชีพ 2 กลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องกัน ผลที่ได้ออกมาทัดเทียมกัน

ไมโครซอฟท์เผยแพร่งานวิจัยชิ้นนี้ต่อสาธารณะ และจะนำเทคนิคที่พัฒนาขึ้นไปใช้กับผลิตภัณฑ์ของตัวเองต่อไป เทคนิคเหล่านี้ได้แก่

  • dual learning เมื่อแปลจีนเป็นอังกฤษแล้ว ให้แปลประโยคที่ได้กลับเป็นจีนใหม่ เพื่อให้ระบบเรียนรู้ความผิดพลาดของตัวเอง
  • deliberation networks การแปลประโยคเดิมซ้ำๆ ไปเรื่อยๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น
  • joint training แปลอังกฤษเป็นจีนด้วย เพื่อเพิ่มจำนวนคู่ประโยค (sentence pair) ให้มากขึ้น ช่วยให้ระบบแปลจีนเป็นอังกฤษมีคลังข้อมูลเพิ่มขึ้น
  • agreement regularization มีเอนจินแปลภาษาสองตัว ตัวหนึ่งแปลจากซ้ายไปขวา อีกตัวแปลจากขวาไปซ้าย ถ้าได้ผลลัพธ์ตรงกัน ก็ถือว่าการแปลนั้นน่าเชื่อถือมากขึ้น

ที่มา - Microsoft AI Blog

No Description