User Image
@
วันที่สร้าง : 2018-07-05 00:00:41

ทักษะด้านโปรแกรมเมอร์ใกล้ตัวเรามากขึ้น ตามด้วยตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องพบว่ามีคนหันมาเรียนรู้การเขียนโปรแกรมใหม่ปีละหลานล้านคน ดังนั้นทาง Systems wecare ได้รวบรวมคำศัพท์พื้นฐาน 15 คำต่อไปนี้

1. ตัวแปร หรือ Variable
เป็นตัวกลางที่ไปจับคู่กับข้อมูลที่ต้องการ ถือเป็นรากฐานของทุกโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์เนื่องจากเป็นกุญแจสู่การรับค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาหรอการทำงานแบบไดนามิก

2. ประเภทข้อมูล หรือ Data Type
การกำหนดประเภทให้ตัวแปลภาษาเข้าใจและจัดสรรหน่วยความจำได้อย่างเหมาะสม

3. ค่าคงที่ หรือ Constant
มีลักษณะคล้ายตัวแปรสิ่งที่ต่างคือค่ามันคงที่ตลอดไม่ได้ผันแปรโดยทั่วไปแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ Compile - Time และ Run Time

4. การร่างโค๊ดก่อนเขียนจริง หรือ Pseudocode
แม้มือใหม่จะไม่ค่อยได้วางแผนร่างดค๊ดแต่การร่างดค๊ดภาษาที่เข้าใจง่ายก่อนแปลงโค๊ดคำสั่งของภาษานั้นๆ

5. เงื่อนไข หรือ Conditional
เป็นชุดคำสั่งที่ทำให้คอมพิวเตอร์รู้ว่าต้องทำอะไรบ้่างในแต่ละกรณีรวมไปถึงการทำให้โปรแกรมรองรับเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดหรือการทำงานแบบไดนามิก

6. การสั่งวนลูป หรือ Loop
ใช้เมื่อต้องการให้โค๊ดส่วนหนึ่งทำตามจำนวนครั้งที่ต้องการหรือตรงตามเงื่อนไข

7. ฟังก์ชั่น หรือ Function
เป็นการเขียนโค๊ดลอยไว้เป็นหมวดหมู่อิสระเพื่อเอาไว้เรียกใช้จุดต่างๆของโค๊ดหลัก

8. โครงสร้างข้อมูล หรือ Data Stucture
เป็นรูปแบบของการจัดเรียงและจัดเก็บข้อมูลให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน

9. อ็อพเจ็กต์ หรือ Object
เป็นสิ่งต่างๆที่จัดเก็บไว้ในหน่วยความจำสำหรับอ้างอิง ซึ่งสิ่งนั้นๆเป็นได้ทั้งตัวแปร โครงสร้างข้อมูล หรือ ฟังก์ชั่น ก็ได้

10. บริเวณบังคับใช้ตัวแปรที่ครอบคลุม หรือ Scope
กำหนดการใช้งานเฉพาะแต่ละดค๊ด

11. กลไกหรือวิธีการ หรือ Algorithm
เป็นการพูดถึงโฟลว์การทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ

12. ทูลแก้ไขโค๊ด หรือ IDE
เป็นหัวใจสำคัญของชาวโปรแกรมเมอร์นอกจากแก้ไขโค๊ดปกติแล้วมักพ่วงมากับทูล

13. API 
เป็นชุดของโปรโตคอลและทูลที่ช่วยให้การพัมนาซอฟต์แวร์

14. โมดูล หรือ Module
การทำดค๊ดให้อยู่ในรูปโมดูลย่อยๆจะสามารถนำโค๊ดแต่ละดมดูลมาเลือกใช้หลายๆครั้งได้

15. ภาษาที่ต้องแปลงก่อนใช้ Compiled
ภาษาที่ต้องมีตัวแปลซืึ่งเมื่อรับอแพจะมีการตรวจสอบความผิดพลาดของโค๊ดก่อนการแปลง

เป็นยังไงบ้างค่ะเพื่อนๆไม่ง่ายและไม่ยากเลยใช่มั้ยของการเขียนโค๊ด การเป็นโปรแกรมเมอร์ก็เช่นกันเราต้องใช้ความพยายามและความสามารถเยอุะกันเลยยย