User Image
@
วันที่สร้าง : 2018-04-09 23:13:04

หลังจากที่ Mark Zuckerberg CEO บริษัทFacebook ได้ประกาศใช้GDPR คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลให้ผู้ใช้ทั่วโลก
สงสัยมั้ยค่ะ ว่า GDPR คืออะไร มีประโยชน์ มีผลกระทบอย่างไร ทั้งนี้เรามาทำความรู้จักกันดีกว่าค่า....

GDPR
ความเป็นส่วนบุคคล (Privacy)เริ่มเป็นประเด็นร้อนที่หลายๆคนสนใจโดยเฉพาะเมื่อเกิดเหตุการณ์ Data Breach และข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองถูกขโมยไปใช้ในทางผิด ส่งผลให้ประเทศที่พัฒนาแล้วหลายแห่งมีการออกกฏหมายเพื่อคุ้มครองข้อมูล ผู้บริโภค ล่าสุดทางสภาพยุโรป (EU) ก็เตรียมประกาศใช้กฏหมายสำหรับการปกป้องข้อมูลของพลเมืองที่อยู่สภาพเดียวกันเรียกว่า General Data Protection (GDPR)

GDPR คือ เป็นกฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตสหภาพยุโรป เพื่อตอบรับกระแสของการใช้อินเตอร์เน็ต ธุรกิจ E-commerce การโฆษณาและการตลาดออนไลน์ในโลกยุคดิจิทัล GDPR ได้รวมกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองข้อมูลของผู้บริโภคหลายฉบับไว้ด้วยกันแต่เพิ่มบทลงโทษที่รุนแรงขึ้นกว่าเดิม นอกจากนี้กฏหมายฉบับใหม่ยังระบุให้บริษัทที่ถือข้อมูลของพลเมืองใหสหภาพต้องรายงานเหตุการณ์ Data Breach ที่เกิดขึ้นต่อหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องและผู้บริโภค รวมไปถึงตอบคำถามเกี่ยวกับการนำเสนอข้อมูลของผู้บริโภคไปใช้ในงาน GDPR ทำให้ประเทศสมาชิกใช้กฏหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับเดียวกันซึ่งช่วยให้ง่ายต่อการดำเนินธุรกิจระหว่างกลุ่มประเทศที่เป็นสมาชิกอีกด้วย

ผลกระทบของ GDPR  จะเริ่มบังคับใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 25 พฤษภาคม 2018 ซึ่งผลกระทบต่อทุกษริษัทที่มีการถือครองข้อมูลของพลเมือง EU โดยไม่สนใจว่าบริษัทนั้นๆจะตั้งอยู่ที่ใดในโลก กฏหมายฉบับนี้ไม่เพียงแค่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อนามสกุล อีเมล เบอร์โทร หรือที่อยู่เท่านั้นแต่จะคุ้มครองข้อมูลใดๆก็ตามที่สามารถชี้กลับมายังตัวบุคคลได้ด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ใช้ระบุตัวตนบนโลกโลกออนไลน์(เช่น IP) หรืออัตลักษณ์บนโลกโซเชียล

เตรียมรับมืออย่างไร สิ่งจำเป็นสำหรับบริษัทที่ต้องถือครองข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมืองใน EU คือ การศึกษาและเตรียมการให้ดีบริษัทควรมีบทบาทการดำเนินการต่างๆและทำให้มั่นใจว่ามาตรการควบคุมที่ตนใช้อยู่เพียงพอต่อการปกป้องข้อมูลดังที่ระบบไว้ในกฏหมายในขณะนี้ที่ฝั่งผู้บริโภคเองก็ควรศึกษากฏหมายเพื่อที่จะได้ทราบสิทธิ์และขอบเขตที่ตนสามารถดำเนินการได้เพื่อปกป้องการดนำข้อมูลไปใช้ในทางที่ผิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับทราบข้อมูลเมือเกิดเหตุ Data breach อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับกฏหมายอื่น อาจต้องใช้เวลานานนับปีในการตีความและทำให้กระจ่างจากเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในชั้นศาล